Underhåll

För virke som träskyddsbehandlats i Bitus Scandex™ Grön och som används till bl a terasser, uteplatser eller lekplatser föreslår vi ett underhåll varje eller vartannat år beroende på byggnationens läge och exponeringen för UV-ljus. Du rengör lämpligast med rengöringsmedel och vatten ihop med en högtryckstvätt och tvättrondell.

Inoljning gör Du även det vartannat år för att behålla träets fräschör och för att minimera eventuella sprickbildningar.

Mögel och påväxt orsakad av yttre miljö ansvarar Bitus ej för.