Frågor & Svar

Vad är Scandex?

Scandex är Bitus produktnamn på de impregnerade trävaror som ofta kallats "det gröna träet".

Finns det några förändringar/utvecklingar i produktgruppen Scandex?

Den största förändringen är att Scandex-virket inte längre impregneras med arsenik. Idag används endast en noga avvägd mängd koppar för att säkerställa den långa livslängden på ca 20 år.

Hur underhåller man Scandex?

En inoljning med träolja varje vår är bra. Var noga med att torka bort överskottsolja, annars får man en blank yta som med tiden flagnar. Är det missfärgat av smuts och sotnedfall, kan man tvätta det med tvättmedel (t ex Jotun Hustvätt) och sedan skölja av det. Låt träet torka innan inoljningen sker.

Vilka skruv och spik skall jag använda?

Välj en trallskruv av hög kvalitet och som är avsedd för tryckimpregnerat virke. Vill du använda spik bör den vara syrafast.

Kan man kapa i Scandexvirket?

Ja, men vi rekommenderar det inte. Vid kapsnitten så blottläggs delar av kärnveden som inte impregnerats.

Hur långt in i träet tränger impregneringsvätskan?

Igenom all splintved och några millimeter in i kärnveden.

Får jag som privatperson elda upp spillbitar och uttjänt Scandexvirke?

Detta skiljer i olika delar utav landet. Studera Er kommuns hemsida för avfallshantering.

Spricker impregnerat mer än vanligt trä?

Nej. Allt trä får sprickor i miljöer där fuktkvoten varierar. Man kan till viss del begränsa detta med inoljning.

Är det farligt att ha hudkontakt med trä som tryckimpregnerats?

Nej, det ingen fara alls. Även om impregnerat ibland kan vara fuktigt, så är alla metaller och kemikalier fixerade i träet innan de lämnar Bitus. Hudkontakt eller boskap som slickar på trävarorna förorsakar normalt inga problem.

Är inte tryckimpregnerat förbjudet?

Nej, men för ett antal år sedan infördes omfattande begränsningar i användning av virke som impregnerats med medel som innehåller arsenik. I dag får en privatperson i princip inte köpa dylikt virke. Det är inte heller troligt att tryckimpregnerat virke kommer att totalförbjudas. Däremot så kan nya träskyddsmedel och träskyddsmetoder ersätta de vi har idag.

Kan jag få Scandex i annan färg än grönt?

Ja, vi saluför numera även vissa dimensioner med brun kulör. För att bibehålla den bruna färgen bör du dock komplettera med brun träolja inom något år.

Hur kan ni säga att Scandex är miljövänligt?

I en produkts livscykelanalys vägs alla miljöbelastande faktorer in. Tack vare tryckimpregneringen med ett rötskyddsmedel får vi ett material med en mycket lång livslängd och det betyder att vid jämförelse med de alternativ som finns, så kan Scandex anses vara ett bra miljöval.

När kan jag olja in virket?

Så fort virket är "målningstorrt" (under 20% fuktkvot) kan du olja det. Har du köpt "blött" virke på våren, bör du vänta till tidig höst innan du oljar in det. Se till att välja en högkvalitativ olja och följ noga oljeproducents anvisningar, så kommer du få glädje av ditt virke länge. Många billiga träoljor innehåller höga andelar lackrester och det ger inte träet särskilt bra skydd mot uttorkning.

Går det att måla på tryckimpregnerat virke?

Javisst går det! Bara virket är "målningstorrt" (se föregående punkt).