​​

Bitus Scandex - 
traditionellt träskydd med 
ledande träskyddsmedel

Bitus Scandex™ innefattar samtliga typer av träskydd av mer traditionell typ. Olika marknader har olika krav och vi möter dessa genom olika certifikat. På den svenska marknaden är regelverket NTR styrande, där man i störst utsträckning jobbar med fururåvara. Det finns även flera typer av skyddsimpregngering av gran, exempelvis klassen BS (British Standard) som volymsmässigt är den största produkten för oss.

Sedan några år tillbaka använder vi endast kopparbaserade träskyddsmedel. Träskyddsmedlet för Bitus Scandex™ Grön heter Lonza Tanalith E3463 och för Scandex™ Brun Osmose AC 800 och de motsvarar Nordiska Träskyddsrådets hårt ställda krav. Detta ligger helt i linje med våra miljömål och ger Dig som slutanvändare en bekräftelse på vårt löpande ansvarstagande och arbete avseende miljöengagemanget.

KLASSIFICERINGAR

Allt virke som skall användas ovan mark eller i mark och vatten ska träskyddsbehandlas mot bl a fukt och röta för att bibehålla sina egenskaper.
Garantin för att träskyddsbehandlingen sker på ett miljövänligt och kvalitativt sätt är de olika certifieringar eller standarder varje land i Europa har.
De mest använda i Europa är;
NTR - Sverige, CTB - Frankrike och BS - England.

Standard namn Medel Konc.% Träslag. Min.Volym
NTR A
(SE-STANDARD)
Lonza Tanalith E3463 3,6 % Fur 1m³
NTR AB
(SE-STANDARD)
Lonza Tanalith E3463 1,8 % Fur 1m³
NTR GRAN
(SE-STANDARD)
Lonza Tanalith E3463 3,6 % Gran 1m³
CTB 4
(FR-STANDARD)
Osmose AC 800  3,4 % Fur 1m³
BS 
(GB-STANDARD)
Osmose AC 800 2,0 % Gran 1m³
DIN 
(DE-STANDARD)
- - - -

 

Vid speciell förfrågan erbjuder vi även:
Bitus VacVac
Denna träskyddsbehandling används för att skydda virket under lagring och det ger ett visst rötskydd. Virket får en gul nyans efter behandlingen.
Vid prisförfrågningar, kontakta vårt kontor i Nybro.