Furuträvaror

Ur vår fina fura produceras bl.a. furu O/S, möbelkvalitét, furu kvinta, hyvlat trallvirke, samt decking. Vi hyvlar även furun till konstruktionsvirke. Stora delar av furun träskyddsbehandlas på vår anläggning i Nybro.

Dimensioner Furu, Mörlunda

Tj/Br 16 19 22 25 32 38 40 47 50 63 75
75                     *
93             **        
100                      
120                      
125                      
130                      
145             **        
150                      


* Mixat fur/gran
** Förekommer i ren gran, ren furu och mixat

Dimensioner Furu, Orrefors

Tj/Br 16 19 22 25 32 38 40 47 50 63 75
75   SB                  
93                      
100   SB   SB   SB          
125       SB C SB   C   C  
150       SB   C/SB   C   SB  
160                      
175           SB   C      
185                      
200           SB   C C    
225                 C    
250                 C    


SB = Sidobräder
C = Centrum