Allmänna försäljningsvillkor

Vänligen notera att Bergs Timber Production AB från och med 1 januari 2019 hänvisar till trävarubranschens nya standardavtal Softwood Contract 2015 (nedan kallat ”SWC2015”) för all försäljning på exportmarknaderna, och SVEA 2015 för all försäljning inom Sverige som ersätter såväl SVEA2009 som Export-Svea85.

 

För mer information vänligen se dokument nedan samt följ länkarna till “Svenskt Trä”.

Information SVEA 2015

Information Softwood Contract 2015 (SWC2015)

https://www.svenskttra.se/om-oss/for_medlemmar_svenskt_tra/juridisk-hjalp/