Orrefors

Orrefors producerar gran- och furuträvaror främst för marknaderna Storbritannien, Sverige, Tyskland, Mellanöstern och Nordafrika. En stor del av leveranserna vidareförädlas genom hyvling, dels i eget hyvleri, dels genom legohyvlerier.

Såglinjen byggdes 1996 och har kraftigt moderniserats under åren 2006-2008. Sommaren 2006 byggdes råsortering/justerverk om. Detta innebär att produktionen av konstruktionsvirke längdsorteras direkt efter försågning. Därefter torkas virkespaketen och paketen tas direkt till hyvleriet utan att gå förbi justerverket. Sommaren 2007 byggdes timmerintaget om och en ny barkmaskin togs i bruk.

Sommaren 2008 gjordes sista etappen där själva såglinjen kompletterades och byggdes om till en rak såglinje. Detta innebär att kapaciteten har ökat från 150 000 m³ per år på tre skift till 190 000 m³ per år på två skift. För att möta den ökade kapaciteten på såglinjen har man kompletterat torkkapaciteten med en ny dubbelkanaltork vilket togs i bruk i februari 2009. 
På anläggningen finns ett effektivt och rationellt hyvleri med klyvlinje och brikettillverkning som togs i bruk år 2002. En fortsatt ökad förädling skall nås genom en ombyggnad av klyvlinjen som genomfördes 2012.

För att uppfylla våra kunders krav på hållfasthetssortering kompletterades hyvleriet med en Dyna Grade samt en urläggs-läggare under 2013.

Vid anläggningen togs även en biobränsleterminal i bruk augusti 2009.

Arne Martinsson

Platschef Orrefors

Tel: 010-199 84 08

Mobil: 070-216 87 60

arne.martinsson@bergstimber.se