Broakulla

Anläggningen i Broakulla är inriktad på klentimmer i tall och gran, total produktionsvolym ligger på ca 70 000 m3sv/år. Produktionen sker på två skift från såg, via torkar vidare in i hyvleriet. Här produceras främst konstruktionsvirke till marknader i Europa, USA och Asien. Försäljning och råvaruanskaffning sker idag från koncernens centrala organisationer.

Henrik Egnell

Chef affärsområde Bitus, Platschef Broakulla

Tel: 010-199 85 82

Mobil: 070-590 01 35

henrik.egnell@bergstimber.se