Hållbart samhälle

I ett hållbart samhälle kan inte alla bo i storstäder. Vi måste också bo på landsbygden – och då måste det finnas jobb och verksamhet där.

För människor på landsbygden är skogsbruket en viktig inkomstkälla. Bergs Timber hjälper skogsägare att bruka sin skog då vi tillhandahåller alla de skogliga tjänsterna, från plantering till avverkning.

Bergs Timber finns också med industriell verksamhet på landsbygden på båda sidor Östersjön och är viktiga möjligheter till yrkesarbete. Vi är idag drygt 1000 anställda inom koncernen.

I Sverige är vi väl förankrade i Kalmar län med korta avstånd från skog till industri. Vi använder lokala entreprenörer både för avverkningarna, skötseln i skogen och för timmertransporterna till industrin.

I Estland och Lettland finns Bergs Timber med sammanlagt tre sågverk i ländernas västra delar. I Lettland har vi också vidareförädling i nordöstra delen av landet, där vi bland annat tillverkar fönster och olika trädgårdsprodukter.

När hus byggs i trä måste inte byggarbetsplatsen vara platsen där huset sedan ska stå. Det är en fördel idag eftersom många av de nya husen tillkommer i redan tättbebyggda områden. 

Våra sågade trävaror går ofta till husbyggen och de senaste åren har industriellt träbyggande vuxit fram som en viktig framtidsbransch. Industriellt träbyggande kan ske på landsbygden nära råvarukällan och i områden där fler jobb behövs. 

Trä är ett förhållandevis lätt material. Därför kan husdelarna därefter transporteras till de platser där husen ska byggas ihop.
En win-win-situation, tycker vi.