Pressmeddelanden

2019-07-04

Bergs Timber ändrar i den finansiella kalendern

Ladda ner pressemeddelandet (PDF)

Bergs Timber ändrar datum för publicering av delårsbokslutet för andra kvartalet 2019 till onsdagen den 31 juli klockan 13.00. Övriga rapportperioder är oförändrade enligt följande:
     

- Delårsrapport för kvartal 3 2019        

 30 oktober

- Bokslutskommuniké för 2019 5 februari 2020

      
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Peter Nilsson VD och koncernchef för Bergs Timber AB (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 klockan 12.30

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com.

___________________________________