Certifikat

Bergs Timber Production AB har två spårbarhetsbevis och två FM gruppcertifikat,
två certifikat i enlighet med FSC® C106624 och två i enlighet med PEFC™. 

ISO 14001:2015
Certifiering för ISO 14001:2015 omfattar bara administrationen för
gruppcertifiering för skogsbruk enligt PEFC.

För information om certifiering och för att lämna eventuella synpunkter på PEFC
och FSC-standardens tillämpning, kontakta miljöchef Johan Eliasson.