Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen av Bergs Timber delas mellan aktieägarna via årsstämma, styrelsen och dess arbetsutskott och verkställande direktören.

Den utgår från aktiebolagslagen, OMX Nordic Exchange Stockholms Regelverk för emittenter samt Svensk Kod för Bolagsstyrning, samt andra relevanta lagar och regler.