Bergs Timber (publ)

Trävarubranschen i Europa har många aktörer och ett hårt konkurrenstryck. Tryggheten och pålitligheten är därför nyckelord till framgång. Bergs Timber jobbar med tre verksamhetsområden: skogliga tjänster för våra skogsägare som ett medel för att anskaffa råvara till våra industrier, trävaror och träskydd.

Gemensamt för dessa verksamhetsområden är att de ska utveckla värdekedjan gentemot våra kunder och partners. Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt produktsortiment, ska vi alltid uppfattas som det intressantaste alternativet. Vi investerar och trimmar dagligen våra anläggningar, för att möta upp dina krav som kund.

Välkommen till Bergs Timber!

Peter Nilsson, koncernchef 

Peter Nilsson

CEO / Koncernchef

Tel: +46 (0)10 199 85 04

Mobil: +46 (0)70 315 09 27

peter.nilsson@bergstimber.se