DETTA ÄR BERGS TIMBER

Bergs Timber jobbar med tre verksamhetsområden: skogliga tjänster för våra skogsägare som ett medel för att anskaffa råvara till våra industrier, trävaror och träskydd.

Gemensamt för dessa verksamhetsområden är att de ska utveckla värdekedjan gentemot våra kunder och partners. Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt produktsortiment, ska vi alltid uppfattas som det intressantaste alternativet. Vi investerar och trimmar dagligen våra anläggningar, för att möta upp dina krav som kund.

NYHETER

2018-11-16

Egen inköpsorganisation på Gotland

Läs mer

2018-10-12

Nya bandsågslinjen i Vimmerby är igång.

Läs mer

2018-10-03

Ny hemsida för Bergs Timber AB

Läs mer

PRESSMEDDELANDEN

2018-10-04

DELÅRSRAPPORT för Bergs Timber AB (publ)

Läs mer

2018-07-05

DELÅRSRAPPORT för Bergs Timber AB (publ) perioden 1 september 2017 – 31 maj 2018

Läs mer

2018-07-02

Bergs Timber genomför organisationsförändringar

Läs mer