DETTA ÄR BERGS TIMBER

Bergs Timber jobbar med tre verksamhetsområden: skogliga tjänster för våra skogsägare som ett medel för att anskaffa råvara till våra industrier, trävaror och träskydd.

Gemensamt för dessa verksamhetsområden är att de ska utveckla värdekedjan gentemot våra kunder och partners. Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt produktsortiment, ska vi alltid uppfattas som det intressantaste alternativet. Vi investerar och trimmar dagligen våra anläggningar, för att möta upp dina krav som kund.

Läs vår värdegrundsfolder här  

NYHETER

2019-03-12

Skogskväll om granbarkborrar i Målilla 19 mars

Läs mer

2019-03-11

Skogsdagar i Korrö 15-16 mars

Läs mer

2019-01-14

Nyinstallerat kantverk Orrefors

Läs mer

PRESSMEDDELANDEN

2019-03-26

Organisationsförändring Bergs Timber (UK) Ltd.

Läs mer

2019-02-27

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 september 2017 – 31 december 2018 för Bergs Timber AB (publ)

Läs mer

2019-02-27

Bergs Timber konsoliderar sågverksproduktionen och satsar på ökad förädling

Läs mer